print

Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden

Terug
Projectcode 443.351
Uitvoerders SWECO
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-04-2017

Het aantal kunstgrasvelden in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze kunstgrasvelden vormen door de combinatie van licht, vocht en voeding een goede voedingsbodem voor onkruid, algen en mossen. Algen kunnen zorgen voor gladheid op het veld en daarmee voor een grotere kans op blessures. Daarnaast neemt de waterdoorlatendheid van de velden af en kunnen infecties, stank en vuile kleren optreden bij de sporters. Om het onkruid, de algen en mossen te bestrijden wordt vooral gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals waterstofperoxide. Restanten van deze middelen kunnen makkelijk uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.

STOWA draagt financieel bij aan een verkennend onderzoek dat meer inzicht moet verschaffen over de mogelijke emissie van milieubelastende stoffen naar het grond- en oppervlaktewater door onderhoud van de kunstgrasvelden. Het onderzoek vindt plaats op basis van literatuurstudie, expert judgment en interviews. Vragen die hierbij worden beantwoord zijn:

  • Welke chemische bestrijdingsmiddelen worden op kunstgrasvelden toegepast en welke zijn (wettelijk) toegestaan?
  • Wat zijn de stofeigenschappen van de gebruikte chemische bestrijdingsmiddelen?
  • Worden er resten van de bestrijdingsmiddelen gemeten in het grond- en oppervlaktewater en om welke hoeveelheden gaat het dan? Zo niet: wat kan dan worden gezegd over risico’s op basis van stofeigenschappen in relatie tot stoffen die wel in het grond- en oppervlaktewater worden gevonden?

De focus in het onderzoek ligt op hockeyvelden, voetbalvelden, korfbalvelden en tennisbanen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login