print

Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw

Terug
Projectcode 447001
Uitvoerders LTO Noord Glaskracht
DLV Glas en Energie
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-05-2015

Documenten

De emissie vanuit de grondgebonden teelt in de glastuinbouw is van veel factoren afhankelijk, zoals watergift, grondsoort en bemesting. Voor de grotere bedrijven is de afgelopen jaren in het project 'Glastuinbouw Waterproof-grondgebonden' een zogenaamde lysimeter ontwikkeld en zijn er bodemvochtsensoren getest om samen met diverse modellen meer over de bodemprocessen te weten te komen. Op deze manier kan de emissie beperkt worden. Voor kleine bedrijven is dit echter niet haalbaar in verband met de hoogte van de investering in benodigde apparatuur.

Dit project richt zich op relatief kleine glastuinbouwbedrijven (<10.000 m2) met grondteelt en heeft tot doel het ontwikkelen van een eenvoudige manier om deze bedrijven meer inzicht te geven in het vochtgehalte in de bodem in relatie tot de watergift. Hiermee krijgt de ondernemer een instrument in handen om de watergift af te stemmen op de behoefte van het gewas.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login