print

EssDe, deammonificatie in de waterlijn

Terug
Projectcode 432682
Uitvoerders Grontmij
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-01-2018

In dit project wordt op rwzi Velsen en rwzi Nieuwveer de koude-anammoxtechnologie EssDe® (Energy Self Sufficient by Demon) geïmplementeerd. Na opstart worden een jaar lang de prestaties van deze nieuwe technologie gemonitord. EssDe® is een nieuwe energiezuinige methode om stikstof uit afvalwater (waterlijn) te verwijderen met behulp van Anammox bacteriën. De techniek kan worden toegepast op rwzi’s waar er ook een zogenoemde Demon-rejectiewaterbehandeling is. Hierbij wordt stikstof verwijderd uit het water afkomstig van uitgegist slib.

Achtergrond

Conventionele methodes voor stikstofverwijdering zoals nitrificatie en denitrificatie kennen vaak een relatief hoog verbruik aan koolstof en energie. Deammonificatie in de waterlijn van een rioolwaterzuiveringsinstallatie via het EssDe®-proces zorgt voor een flinke afname van de koolstofbehoefte, een geringere zuurstofvraag en een energieverbruik dat 20 à 30% lager ligt dan bij conventionele installaties. Het EssDe®-proces wordt toegepast in bestaande slib-in-suspensie systemen waardoor de benodigde investeringen om het proces te realiseren gering zijn.

Bij conventionele stikstofverwijdering zoals nitrificatie en denitrificatie wordt een groot deel van het energieverbruik van de beluchting bepaald door de stikstofoxidatie en de endogene ademhaling. Daarnaast zijn voor de denitrificatie in het influent aanwezige organische koolstofverbindingen noodzakelijk. Deze koolstofverbindingen kunnen duurzamer worden ingezet voor de opwekking van biogas.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login