print

FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen

Terug
Projectcode 443223
Uitvoerders Deltares (NL) en andere interationale partijen.        
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-07-2012

FORECASTER - Facilitating the application of Output from REsearch and CAse STudies on Ecological Responses to hydromorphological degradation - is een EU-project dat wordt gefinancierd door IWRN-NET. Het project heeft tot doel de output van onderzoek naar de ecologische effecten van hydromorfologische herstelmaatregelen breed beschikbaar te maken en de onderzoeksresultaten beter te linken aan de praktijk.

De focus in FORECASTER ligt op vis en rivieren, maar er wordt ook gekeken naar ongewervelden en meren. STOWA draagt financieel bij. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor een samenvatting van het project.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login