print

Genes4Water

Terug
Projectcode 443185
Uitvoerders Deltares
Thema Innovatie / nieuwe technieken
Einddatum 31-12-2011

Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking staat het waterbeheer in Nederland voor grote uitdagingen. Om haar inwoners ook in de toekomst een goed en veilig woon- en werkklimaat te garanderen moeten de natuurlijke watersystemen (zoet en zout oppervlakte water en grondwater), zodanig blijven functioneren dat zij hun gebruiksfuncties in voldoende mate kunnen blijven vervullen. Dit vereist een goede bescherming tegen te veel, en te weinig water en ook de garantie er dat voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar is.

 

Het programma Genes4Water koppelt state-of-the-art genetische technieken aan vraagstukken uit de praktijk van het waterbeheer. In het programma ontwikkelen universiteiten en commerciële kennisinstellingen, samen met partijen in en rond het water, praktijkgerichte innovatieve oplossingen voor het waterbeheer van de toekomst. Het programma gaat uit van veelal bestaande kennis en heeft een scherpe focus op implementatie door de eindgebruiker.

 

Doelen

G4W is een sterk toepassingsgericht programma. Het wil profiteren van het feit dat er al heel veel fundamenteel onderzoek op het gebied van genomics is verricht en wil ‘meerijden’ met de trein van wereldwijd genomics-onderzoek. Niet alleen fundamenteel onderzoek maar ook waar dit al heeft geleid tot praktische toepassingen zoals analysetools, samplingmethoden, testkits, meetsystemen en protocollen. Echter, deze mainstream van lopend onderzoek, toepassings­gericht onderzoek en commercialisatie leidt niet als vanzelf tot producten en diensten die specifiek bruikbaar zijn voor een gespecialiseerd onderwerp als waterbeheer. Dit is het werkveld van G4W. Zij verbindt de praktijk van het waterbeheer met state-of-the-art genetische technieken en kan daarmee internationaal een voorsprong nemen met in potentie een grote maatschappelijke en economische meerwaarde.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login