print

Gerichte opname GxG’s

Terug
Projectcode volgt
Uitvoerders KWR Watercycle Research Institute
Thema Modellering
Einddatum 30-04-2013

Op basis van gerichte opnamen aan de freatische grondwaterstand zijn een aantal mogelijkheden onderzocht om de methode waarmee een schatting wordt gemaakt van de GxG’s (verzamelnaam voor GHG, GLG en GVG) te verbeteren en minder afhankelijk te maken van de meteorologische condities. Helaas hebben deze pogingen nog niet tot een verbeterde aanpak geleid.

Op dit moment lijkt het er niet op dat we een vervolgtraject starten, maar de projectleider namens de Adviesgroep Watersysteemanalyse (Joost Heijkers) onderzoekt nu of Grondwatertrap-GxG-karteringen, TRA en numerieke hydrologische modellen, alsmede geavanceerde steekproefmethoden bij kunnen dragen bij het omzetten van gerichte opnamen aan de freatische grondwaterstand naar GxG-schattingen. Geïnteresseerden en/of mensen die mee willen denken en werken aan dit onderwerp kunnen zich per mail bij Joost Heijkers melden.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login