print

Groene flocculanten voor slibindikking en ontwatering RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432660
Uitvoerders Aiforo
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 01-03-2016

>Naar het onderzoeksrapport

Waterschappen gebruiken op grote schaal zogenoemde flocculanten - ook wel poly-electrolyt, PE of polymeer genoemd - voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten van het gebruik van deze chemicaliën zijn 18 miljoen euro. De milieu-impact bedraagt 10 tot 15 procent van de totale milieu-impact van een zuivering. Er is bovendien sprake van een toename van het gebruik. In 2010 was het dat 20 procent hoger dan in 2007 (STOWA 2012-46). STOWA laat onderzoek doen naar de oorzaken ervan, met het oog op het terugdringen van het gebruik.

Dit project richt zich op onderzoek naar groenere, zogenoemde biobased alternatieven voor de huidige flocculanten, die veelal gebaseerd zijn op een polyacrylamide polymeer van petrochemische oorsprong. Door deze oorsprong is de CO2 footprint van deze polymeren hoog. Het monomeer dat gebruikt wordt voor de productie van dit polymeer is toxisch en daarom dient de polymerisatie volledig te zijn om geen resten meer van het monomeer in het product te hebben. Door biologische afbraak kan dit monomeer ook weer teruggevormd worden. Een eerste verkenning van biobased alternatieven laat zien dat er mogelijke alternatieven zijn zoals chitosan, kationisch zetmeel en beta-cyclodextrine.

Het doel van het project is meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen voor waterschappen om milieuvriendelijkere flocculanten in te zetten. De focus ligt daarbij op flocculanten met een biobased oorsprong. Het onderzoek zal vooralsnog bestaan uit een selectie van interessante flocculanten op basis van literatuuronderzoek. Mogelijk volgen naar aanledeiding hiervan volgende projectfasen.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login