print

Herinrichting diepe plassen

Terug
Projectcode 443.310
Uitvoerders
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-03-2015

In het project ‘Herinrichting diepe plassen’ wordt een milieuhygiënisch toetsingskader ontwikkeld, waarmee vooraf een afweging gemaakt kan worden of inbrengen van partijen grond, maar ook andere materialen als baggerspecie of puin, ten behoeve van berging of structuurverbetering in een diepe plas kansrijk is, of dat de kans bestaat dat daarbij zware metalen en organische verontreinigingen vrijkomen of de nalevering van nutriënten plaatsvindt. Dit kunnen belemmeringen vormen voor chemische en ecologische waterkwaliteitsdoelen.

Het milieuhygiënisch toetsingskader moet er niet alleen voor zorgen dat verslechtering van de waterkwaliteit te allen tijde voorkomen wordt, maar ook dat er goede kansen voor verbetering van de waterkwaliteit ontstaan in wateren die momenteel een slechte waterkwaliteit kennen. De bedoeling is dat het kader bij de herziening van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) in 2015, opgenomen zal worden bij dit besluit.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login