print

High Throughput Effect-Directed Analysis: betere identificatie toxische stoffen in het water

Terug
Projectcode 433151
Uitvoerders Het project wordt uitgevoerd door het Instituut Voor Milieuvraagstukken, de afdeling Biomoleculaire Analyses van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Waterlaboratorium Haarlem. STOWA heeft zitting in de gebruikerscommissie.
Thema Meten & monitoren
Einddatum 01-07-2015
In afvalwater, oppervlaktewater en drinkwaterbronnen is een groot aantal verontreinigingen aanwezig, zoals geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen en geperfluoreerde verbindingen. Tegelijkertijd hebben diverse biologische effectmetingen de aanwezigheid van andere, onbekende verontreinigingen in het (water)milieu aangetoond. Via een zogenoemde Effect-Directed Analysis (EDA) kunnen deze onbekende stoffen worden geïdentificeerd.

Bij EDA wordt een milieumonster opgesplitst in kleinere fracties. Deze fracties worden getest op effecten. De fracties die effecten laten zien, worden vervolgens chemisch geanalyseerd op de aanwezigheid van stoffen.

Met de huidige EDA-methoden is de slagingskans beperkt, omdat de fracties vaak te complex blijven voor goede chemische identificatie. In dit project wordt de fractionering verder verbeterd en worden biologische effectmetingen op basis van celgebaseerde testen verder ontwikkeld, zodat ze in zeer kleine volumes kunnen worden uitgevoerd. Doordat de toxische fracties kleiner zijn, is chemische identificatie beter mogelijk.
 
Deze aanpassingen maken de techniek eenvoudiger, sneller en goedkoper, en daarmee interessant voor waterbeheerders die willen weten welke stoffen in het (afval)water effecten veroorzaken, om zo gericht maatregelen te kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Voor meer informatie klik HIER.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login