print

Hydraulische belasting rwzi's

Terug
Projectcode 435002
Uitvoerders
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum

In dit project wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is de hydraulische belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties te reduceren, zonder dat de oppervlaktewaterkwaliteit verslechtert. Dat gebeurt via het ontwikkelen en aan de hand van cases toetsen van een generiek kader dat waterschappen en gemeenten kunnen gebruiken om het afvalwaterketenbeleid te herijken en in specifieke situaties tot betere keuzes te komen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login