print

Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK

Terug
Projectcode 443127
Uitvoerders Deltares
Thema Modellering
Einddatum 01-01-2011
In Nederland worden voor de modellering van het oppervlaktewater hoofdzakelijk twee modelsystemen gebruikt, DUFLOW en SOBEK. In dit project worden beide systemen geintegreerd tot één modelsysteem. Integratie leidt tot kennisbundeling, efficiëntie, kostenbesparing en meer eenheid. Het proces sluit goed aan bij initiatieven tot het in elkaar schuiven van instrumenten zoals plaatsvindt binnen het Nationaal Hydrologisch Modelinstrumentarium.

In 2006 zijn reeds verkenningen van het DUFLOW- en SOBEK-instrumentarium uitgevoerd. Deze hebben geleid tot de conclusie dat bij integratie een nieuwe werkomgeving van SOBEK met daarin opgenomen specifieke gebruikerswensen vanuit de DUFLOW gebruikers de voorkeur heeft. Parallel aan deze ontwikkelingen heeft Deltares een verkenning gemaakt om te komen tot een geïntegreerd 1D-2D-3D instrumentarium op basis van SOBEK en Delft3D; dit heeft in 2007 geleid tot een eerste aanzet voor een nieuwe modulaire werkomgeving, genaamd DelftShell. Hierbij is al rekening gehouden met de globale wensen van een mogelijk integratietraject van SOBEK en DUFLOW.

Met Deltares heeft STOWA een principeafspraak gemaakt over de uitfasering van DUFLOW in 2010/2011. Dit vindt plaats nadat de relevante DUFLOW-functionaliteit is gemigreerd naar de nieuwe SOBEK-omgeving en voor alle SOBEK en DUFLOW gebruikers onder maintenance beschikbaar komt.


Contactpersoon STOWA: Michelle Talsma

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login