print

Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken

Terug
Projectcode 432683
Uitvoerders
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-12-2016

In dit project wordt een schriftelijke enquête (met aanvullende telefonische interviews) uitgevoerd onder gebruikers van technieken die rejectiewater behandelen. Dit is het water dat afkomstig is uit uitgegist slib. Deze deelstroom bevat veel stikstof (en fosfaat) dat moet worden verwijderd of teruggewonnen. Het doel is dat waterschappen die overwegen rejectiewater te gaan behandelen, betere keuzes kunnen maken wat betreft de in te zetten techniek. Het project is te beschouwen als een betreft een update van, en aanvulling op het STOWA-rapport 2008-18 'Sharon-Anammox-systemen; Evaluatie van rejectiewaterbehandeling op slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk'.

Achtergrond

In Nederland is momenteel een tiental deelstroom rejectiewaterbehandelingen in bedrijf. Een aantal waterschappen overweegt dit of  heeft een installatie in voorbereiding. De behandeling van rejectiewater staat volop in de belangstelling omdat door de ontwikkeling van rwzi’s tot Energiefabrieken steeds meer slib vergist wordt. In het water van uitgegist slib zit veel stikstof (en fosfaat). Dit stikstof moet worden verwijderd of eventueel teruggewonnen. Als dit niet gebeurt en het zogenoemde rejectiewater onbehandeld retour gaat naar het reguliere zuiveringsproces, levert dat  een (te) grote belasting op van dit proces.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login