print

Kroosdocument met kroosprotocol

Terug
Projectcode 443224
Uitvoerders Grontmij
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-01-2012

Veel waterbeheerders ervaren kroos als een probleem. Het wateroppervlak van het water wordt afgesloten van de lucht. Hierdoor kunnen waterkwaliteitsproblemen optreden. Het kroos schermt het licht af, waardoor er geen ondergedoken waterplanten kunnen groeien. Het verhindert bovendien de diffusie van zuurstof vanuit de lucht naar het water, zodat zuurstofproblemen ontstaan.

STOWA laat met het oog hierop een speciaal kroosdocument opstellen. Dit document vat de huidige stand van zaken met betrekking tot kroos en kroosbestrijding samen. Daarnaast bevat het document een speciaal kroosprotocol, met beslisregels voor het al dan niet nemen van maatregelen en zo ja: welke.

Het kroosdocument is een vervolg op de Watermozaïek-themadag over kroos, op 12 mei j.l. Klik hier voor presentaties van deze dag.

 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login