print

Leidraad Calamiteiten technologen

Terug
Projectcode 432.694
Uitvoerders n.n.b.
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-01-2017

Doel van dit project is het opstellen van een Leidraad die technologen ondersteunt bij het omgaan met calamiteiten op en rondom rwzi’s.

Achtergrond


Binnen de waterschappen wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de ervaringen met calamiteiten op en rond rwzi’s in de afgelopen vijf jaar. Deze ervaringen worden in dit project geanalyseerd en verwerkt in een leidraad met scenario’s. Hierin wordt ook aandacht besteed aan juridische do’s en don’ts. Als basis wordt gebruik gemaakt van een  reeds bestaand scenario-document, opgesteld in opdracht van Waterschap Brabantse Delta. Tevens zal er een eerste hulp-adressenlijst opgesteld worden en wordt de procestechnoloog/gebruiker wegwijs gemaakt in de bestaande ‘stoffenbanken’: chemicaliënlijsten waarin effecten op rwzi, oppervlaktewater en milieu in het algemeen staan beschreven.

Het eindrapport bevat naast de inventarisatie van recente calamiteiten in de praktijk, handreikingen (welke toxiciteitstesten, hoe en waar uit te voeren, juridische drempels, voorbeeld-scenario’s e.d.) en voorbeelden (uitgewerkte scenario’s) voor de technoloog.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login