print

Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast

Terug
Projectcode 443262
Uitvoerders HKV Lijn in Water, Siebe Bosch Hydroconsult
Thema Waterbeheersing
Einddatum 01-01-2014

Documenten

Waterbeheerders hebben steeds grotere behoefte aan actuele, gedetailleerde gegevens over neerslag en verdamping. Deze zijn nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Ze zijn ook van belang om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. STOWA laat met het oog hierop een online archief ontwikkelen met actuele neerslag- en verdampingsgegevens voor het regionale waterbeheer, Meteobase.

Meteobase bevat een groot aantal actuele datareeksen. Het betreft:

Basisdata:

 • Basisgegevens KNMI-neerslagstations (uurstations), 1906 t/m 2010
 • Basisgegevens KNMI-neerslagstations (dagstations), 1906 t/m 2010
 • Verdampingsreeksen Makkink (dagstations), 1957 t/m 2010


Rasterdata:

 • Rasterdata met uurlijkse neerslagschattingen voor geheel Nederland op 1×1 km2 resolutie
 • Rasterdata met dagelijkse verdampingsschattingen op basis van de Penman-Monteith-methode voor geheel Nederland op 1×1 km2
 • Rasterdata met dagelijkse verdampingsschattingen op basis van de Makkink-methode voor geheel Nederland op 1×1 km2


Toetsingsdata (tijdreeksen):

 • Langjarige neerslagreeksen (1906 - 2010), afgeleid voor regio's (L, G, H, H+) en klimaatscenario's (H, G, G+, W, W+). In totaal 20 reeksen.
 • Langjarige verdampingsreeksen (Makkink, 1906 - 2010) voor huidig klimaat en klimaatscenario's (G, G+, W, W+). In totaal 5 reeksen.


Toetsingsdata (stochasten):

 • Neerslagstatistiek in tabellen voor regio's (L, G, H, H+), klimaatscenario's (H, G, G+, W, W+) en seizoenen. In totaal 80 tabellen.
 • Neerslagpatronen: 7 patronen voor 5 duren en seizoenen.


Gebiedsspreiding extreme neerslag:

 • Gebiedsreductiefactor


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.meteobase.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Kees de Gooier of Erwi Wolters van HKV Lijn in Water, 0320-294242

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login