print

Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)

Terug
Projectcode 443302
Uitvoerders KWR Watercycle Research, Alterra , het KNMI, Eijkelkamp Agrisearch Equipment, drinkwaterbedrijf Vitens, waterschappen, provincie Gelderland, STOWA
Thema Meten & monitoren
Einddatum 01-01-2016

Betrouwbare gegevens over verdamping zijn essentieel voor talloze vraagstukken op het gebied van water, landbouw, drinkwatervoorziening en natuur. Zeker bij het veranderende klimaat. Voor het in kaart brengen van de verdamping, worden momenteel met name modelberekeningen en interpretaties van satellietbeelden gebruikt. Om deze methoden te toetsen en te verbeteren, zijn metingen aan de grond vereist die de werkelijk verdamping meten. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een commercieel aantrekkelijke veldopstelling voor het direct meten van de werkelijke verdamping.

Achtergrond

In waterbalansstudies is verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost. Het merendeel van de neerslag in een gebied wordt namelijk verdampt door gewassen, bomen, natuurlijke vegetaties en de bodem. Gegevens over de werkelijke verdamping zijn daarom essentieel voor talloze vraagstukken op het gebied van water, bijvoorbeeld voor de vraag hoeveel water er beschikbaar is voor landbouw, de drinkwatervoorziening, en de natuur.

Met de beschikbaarheid van voldoende water zijn grote commerciële belangen gemoeid: een gebrek aan water in de landbouw leidt tot een daling van de gewasproductie, te weinig water in belangrijke aquifers kan vragen om kostbare investeringen in de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven.

In dit project wordt een voor de nationale en internationale markt commercieel aantrekkelijke veldopstelling ontwikkeld voor het direct meten van de werkelijke verdamping, zodat er een betrouwbaar(der) beeld ontstaat van verdamping. Met de uitkomsten kunnen modelmatige metingen worden getoetst en verbeterd.

Het meten van de werkelijke verdamping gebeurt momenteel al, met zogenoemde lysimeters. Nadelen van de tot nu toe geproduceerde lysimeters zijn de grote omvang en de kosten voor ontwerp, installatie en onderhoud. In dit project wordt een kleiner, goedkoper, en dus beter toepasbaar product ontwikkeld.

Het project bestaat uit drie fasen. Er worden drie prototype lysimeters met verschillende dimensies gemaakt (fase 1) en getest onder laboratorium- en veldcondities in grasland, locatie Cabauw (fase 2). Zodra de lysimeters van fase 2 goed presteren, worden meer lysimeters gemaakt (fase 3) en getest in een heidevegetatie. De resultaten van deze lysimeters worden op eenzelfde manier als voor de lysimeter in grasland (fase 2) met elkaar vergeleken en gecontroleerd met een thermische camera. De resultaten van fase 2 en 3 worden uitgewerkt in een technische handleiding waarin de installatiemethode en de prestaties van de lysimeters zijn gedocumenteerd.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login