print

Mijn UO

Terug
Projectcode 447.014
Uitvoerders MPS
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 31-08-2016

Documenten

In dit project wordt binnen MPS een module ontwikkeld waarbij inzicht wordt verleend in de status van de UO-rapportage, waardoor de teler direct inzage heeft in zijn verbruik en lozingen, gekoppeld aan de gestelde normen in het activiteitenbesluit. Met dit project worden 1600 telers bereikt, inzicht in resultaat van handelen is de eerste aanzet tot mentaliteitsverandering.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login