print

Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave

Terug
Projectcode 443257
Uitvoerders HKV Lijn in water
Thema Waterbeheersing
Einddatum 01-07-2011
In dit project laat STOWA een methode ontwikkelen waarmee waterbeheerders de wateropgave kunnen presenteren als een zogenaamde stochastische variabele, dus met onzekerheden. Om de methode gemakkelijk toe te kunnen passen, wordt ook een gebruikerstool ontwikkeld. De methode kunnen zij gebruiken bij het toetsen van hun watersystemen aan de NBW-werknormen voor wateroverlast.

Aanleiding en achtergond
De Nederlandse waterschappen moeten in 2012 hun watersystemen opnieuw toetsen aan de NBW-werknormen voor wateroverlast. Voor deze toetsing is het vanuit beleidsmatig oogpunt gewenst om deze waar mogelijk te uniformeren, zodat een goed landelijk beeld ontstaat van mogelijke knelpunten. Bovendien is voor de individuele waterschappen uniformering wenselijk omdat kennis en kunde worden gebundeld en aan een kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt.

STOWA heeft in 2010 een enquête onder de regionale waterbeheerders uit laten voeren om inzicht te krijgen in het draagvlak om dit toetsingsproces op een meer uniforme wijze uit te voeren. Een van de aanbevelingen van de enquête was om meer inzicht te verkrijgen in de onzekerheid van de berekende wateropgave: de hoeveelheid water die dient te worden afgevoerd, geborgen dan wel te worden vastgehouden om een of meerdere beheerseenheden (peilgebieden, polders et cetera) te laten voldoen aan de NBW-normen voor wateroverlast.


Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login