print

NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe

Terug
Projectcode 443283
Uitvoerders
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-08-2016

Binnen het EU-COSTprogramma NETLAKE (Networking Lake Observatories in Europe) is een netwerk opgebouwd van meetlocaties en van personen achter die locaties die het gebruik van sensortechnologie in meren onderzoeken. Er wordt kennis uitgewisseld over de mogelijkheden die ‘in situ’ sensoren bieden en wat de geleverde hoogfrequente monitoringsgegevens kunnen toevoegen aan het beheer van aquatische ecosystemen en drinkwaterreservoirs.

Binnen NETLAKE zijn zowel wetenschappers als gebruikers van de kennis actief. Er zijn vertegenwoordigers van 24 Europese landen en van Nieuw-Zeeland, Australië, de VS, Albanië en het Europese onderzoeksbureau (JRC) in Ispra (Italië). Meer informatie is te vinden op de (Engelstalige) website van NETLAKE.

De STOWA levert een van de leden van het ‘management comité’. Daarmee heeft de stichting invloed op de casussen die worden behandeld. De EU financiert het onderzoek niet zelf, maar biedt de faciliteiten voor het ontmoeten.

Contactpersoon bij STOWA: Bas van der Wal.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login