print

Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'

Terug
Projectcode 433.068
Uitvoerders
Thema Meten & monitoren
Einddatum

In 2006 heeft STOWA het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht, voor en door waterschappen. Onder nieuwe stoffen worden verstaan: hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen, en andere potentieel schadelijke stoffen die in het oppervlaktewater kunnen voorkomen maar (nog) niet in het waterkwaliteitsbeleid worden meegenomen. Bijvoorbeeld weekmakers, brandvertragers, geurstoffen, conserveringsmiddelen enzovoorts. STOWA faciliteert het netwerk.

Het netwerk speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, ontsluiten en overdragen van kennis over nieuwe stoffen, onder andere door het centraal toegankelijk maken van resultaten van onderzoeken en het vertalen van deze resultaten naar de praktijk van de waterbeheerders. Door onderlinge afstemming van monitoringactiviteiten kan effectiever en kostenbewuster gemeten worden. Daarnaast biedt het netwerk mogelijkheden om gezamenlijke standpunten te formuleren over monitoring, of ten aanzien van bepaalde stofgroepen

Voor meer informatie kunt u terecht op de STOWA themasite over monitoring nieuwe stoffen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login