print

Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater

Terug
Projectcode 443264
Uitvoerders Deltares, HKV Lijn in Water
Thema Modellering
Einddatum 01-01-2012
Waterschappen worden regelmatig geconfronteerd met operationele en calamiteuze situaties bij hoogwater. Een besluit in deze situaties wordt meestal genomen op basis van verwachtingen over de situatie en de mogelijke ontwikkelingen. Deze verwachtingen zijn omgeven met onzekerheden. In het STOWA-project ‘Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater’ wordt onderzocht op welke wijze het best met die onzekerheden omgegaan kan worden.

Achtergrond
Het gevaar is dat er bij besluitvorming bij calamiteiten zekerheden worden gesuggereerd die er niet zijn. Een alternatief is om onzekerheden over bijvoorbeeld toekomstige waterstanden, afvoeren e.d. expliciet te maken in een verwachting met een kansverdeling, bijvoorbeeld: 'er is morgen om 14.00 uur 25 procent kans dat het waarschuwingspeil op een bepaalde locatie wordt overschreden'.

Door onzekerheden te kwantificeren en inzichtelijk te maken voor de besluitvorming ontstaat voor waterschappen een completer beeld van mogelijke scenario’s/ontwikkelingen en kunnen diverse strategieën beter tegen elkaar worden afgewogen. Het leidt bovendien tot betere, meer transparante besluitvorming en effectievere opschaling.

Het STOWA-project omvat het inventariseren van methoden en technieken die onzekerheden kwantificeren, het uitwerken van een techniek voor een specifieke casus, een calamiteitenoefening waarin omgaan met onzekerheden centraal staat en een evaluatie van de in het project toegepaste technieken en concepten.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login