print

Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie

Terug
Projectcode 432632
Uitvoerders
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-08-2015

Waterschap Vallei & Veluwe heeft de ambitie in de nabije toekomst afvalwater op een duurzame manier te zuiveren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort wordt daartoe zo ingericht, dat er geen energie meer hoeft te worden ingekocht en er stikstof en fosfaat uit het water wordt gehaald voor hergebruik. STOWA is betrokken bij dit project om de kennis en ervaringen die in dit demonstratieproject worden opgedaan, te ontsluiten en nationaal en internationaal te verspreiden.

Op rwzi Amersfoort komt onder meer een innovatieve installatie voor de voorbehandeling van slib - zogenoemde thermische slibontsluiting - waardoor er meer biogas kan worden geproduceerd in de slibgisting. Bovendien heeft het uitgegiste slib een veel hoger drogestof-gehalte, zodat het volume kleiner is en de transportkosten voor verdere verwerking lager zijn. Het waterschap het slib van de rwzi's Woudenberg, Nijkerk en Soest volledig in Amersfoort vergisten, waarmee kosten worden bespaard. Verder wordt er een hoog rendement Warmte Kracht Koppeling geïnstalleerd.

De Europese Unie geeft een LIFE+ subsidie voor dit demonstratieproject om praktijkkennis te delen binnen de EU.

Meer informatie over deze innovatieve ontwikkelingen is te vinden op www.omzetpuntamersfoort.nl . U kunt ook bellen met Theo Brand, Waterschap Vallei & Eem, 06 31 94 58 26. Of bekijk onderstaande video.

 

 

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login