print

Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater

Terug
Projectcode 447.012
Uitvoerders Wageningen UR Glastuinbouw
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2017

Dit project beoogt het ontwikkelen van een mobiele zuiveringsinstallatie. Met een mobiele zuiveringsinstallatie hoeven de telers niet zelf te investeren in een zuiveringstechniek, maar betalen ze per keer een bedrag voor het zuiveren van het water. Verwacht wordt dat door het toepassen van de mobiele zuiveringstechniek telers nog eens kritisch kijken naar de hoeveelheid lozingswater, want elke vermindering in te lozen / zuiveren water levert direct een kostenbesparing op.

De zuiveringsplicht gaat gelden per 1 januari 2018 voor alle glastuinbouwbedrijven, 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen moet uit het lozingswater verwijderd worden. Bedrijven kunnen dit collectief of individueel oppakken. Voor bedrijven met relatief weinig lozingswater of slechts op een enkel moment in het jaar kan een mobiele installatie financieel de beste oplossing zijn.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login