print

Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden

Terug
Projectcode 432684
Uitvoerders Tauw, Triqua, Opure
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-09-2016

Dit project behelst een verkennende praktische studie naar de mogelijkheden om humuszuren terug te winnen uit afvalwater. Dit gebeurt in het kader van de rwzi als Grondstoffenfabriek. Humuszuren worden vooral gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw. Er worden twee kansrijke deelstromen onderzocht, onder meer het rejectiewater dat vrijkomt bij van een thermische drukhydrolyse, een voorbehandeling van te vergisten slib.

Achtergrond

De rwzi als grondstoffenfabriek is volop in ontwikkeling. Er lopen meerdere onderzoeken naar potentiele grondstoffen, waaronder humuszuren. Humuszuren worden met name toegepast in de landbouw als bodemverbeteraar. Ze binden ijzer en calcium in de bodem en houden meer fosfaat vrij beschikbaar voor de plant. Op dit moment worden in Europa humuszuren vooral via een chemisch proces gewonnen uit bruinkool dat wordt gei¨mporteerd uit de Verenigde Staten of Australie¨. Het is een  proces dat niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook nog eens kostbaar vanwege de transportkosten. Het winnen van deze humuszuren uit afvalwater is in potentie een veel duurzamere route, mits de kwaliteit en kwantiteit voldoende zijn en het uiteindelijk energiegebruik voor terugwinning acceptabel is.

Er is op dit ogenblik nog weinig bekend over de potentie van het terugwinnen van humuszuren uit afvalwater. Denk aan de kwaliteit, de te gebruiken technologie, en eventueel geschikte stromen voor terugwinning. Vandaar deze eerste verkennende studie. De studie moet meer inzicht geven in de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod, de afzetmogelijkheden en de financiële impact.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login