print

Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast

Terug
Projectcode
Uitvoerders Unesco IHE en HydroLogic
Thema Waterbeheersing
Einddatum 31-10-2012

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Stowa, HydroLogic, Waterschap Reest en Wieden en Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij laatste genoemde twee partijen is een case studie uitgevoerd. Eén in een boezemsysteem en één in vrij afwaterend gebied.

In deze studie wordt onder  ‘operationeel beheer’ vooral ‘Slim sturen’ bedoeld, en daaronder valt:
  • Sneller sturen (real-time control)
  • Ruimtelijk sturen (bovenstrooms vasthouden)
  • Anticiperen (voormalen)
Bij de praktijkstudie Reest en Wieden is gekeken naar het Meppelerdiep voor real-time control en ruimtelijke optimalisatie. Hiervoor is het effect berekend van bovenstrooms vasthouden met stuwen. Deze berekeningen gaven zicht op de ruimtelijke variatie en de ruimte in het systeem. Vervolgens zijn de berekeningen vergeleken met een moment in 2010. Hieruit bleek dat grote verschillen kunnen optreden tussen de werkelijkheid en de Stochasten methode. De totale ‘nood’ voor Meppel kwam wel aardig overeen.
 
In Rijnland is vooral gekeken naar de robuustheid van het systeem door anticiperend beheer (voorbemalen in de polders), waarbij gespeeld is met de onzekerheid in de weersvoorspelling. Daarbij zijn drie polders gekozen met verschillende bodemsoorten.
 
Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:
  • Onzekerheden in analyses voor de wateropgave kunnen worden meegewogen door gebruik van min-midden-max scenario’s
  • Meenemen van onzekerheden en variabiliteit in de effectiviteit van maatregelen geeft aanvullende informatie voor kosteneffectief oplossen van de wateropgave
  • Operationeel beheer heeft substantieel invloed op de werkelijke wateropgave
  • Aanpassingen in het operationeel beheer, zoals het opzetten van stuwen en anticiperend beheer kunnen de wateropgave verminderen

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login