print

PHARIO, grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib

Terug
Projectcode 432670
Uitvoerders Waterschap Brabantse Delta, AnoxKaldnes, KNN, Waterschap de Dommel, Wetterskip Fryslân, SNB
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2017

In dit project zetten een aantal partijen gezamenlijk een demo-installatie op voor het terugwinnen van grondstoffen voor bioplastics (PHA) uit zuiveringsslib. Hiermee willen ze een aantal openstaande vragen over het terwugwinnen beantwoorden en aantonen dat het technisch goed mogelijk is en op termijn naar verwachting ook economisch haalbaar. 

Achtergrond

Het is mogelijk om grondstoffen voor bioplastics (PHA) te produceren uit zuiveringsslib. Studies bevestigen dat de winning van PHA uit rwzi-slib mogelijk is en dat de kostprijs onder bepaalde randvoorwaarden in de buurt van de huidige marktprijs van PHA kan komen. Er is dus nog enige ontwikkeling nodig. Maar er, is gezien de huidige stand van de techniek, nog veel ruimte voor optimalisatie.

Op laboratoriumschaal heeft al veel onderzoek plaatsgevonden naar de productie van PHA uit reststromen. Ook is er al enige ervaring op pilotschaal waarbij echter maximaal 1 kg PHA/dag kon worden gemaakt. Een dergelijke pilot heeft gelopen op de rwzi Brussel. Op de rwzi Leeuwarden bij Wetterskip Fryslân is begin 2014 een pilotinstallatie neergezet gericht op het vergroten van de PHA-accumulatiecapaciteit van zuiveringsslib (onderzoek is inmiddels afgerond). Beide pilots worden geleverd en bediend door AnoxKaldnes, een dochter van Veolia Water. STOWA heeft enige tijd geleden ook een rapport uitgebracht over dit onderwerp: Bioplastic uit slib

De schaalgrootte van de tot duisver uitgevoerde onderzoeken is echter onvoldoende om goed inzicht te krijgen in essentiële zaken als de kwaliteit en verwerkbaarheid van het PHA op industriële schaal. Ook voor de verdere ontwikkeling van het extractieproces is een grotere schaal nodig. Op rwzi Bath (waterschap Brabantse Delta) staat in het kader van dit project een demonstratie-installatie die grotere hoeveelheden PHA kan produceren, om antwoorden te krijgen op de bovengenoemde vragen.

 

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login