print

Pasturi Destructie: onderzoek naar de kansen van een innovatief concept voor slibverwerking RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432627
Uitvoerders Waterschap Noorderzijlvest, Witteveen+Bos, ingenieursbureau water & energy solutions en de universiteit Groninge
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-03-2016

Momenteel wordt volop nagedacht over mogelijkheden om de kosten van slibverwerking te reduceren en het verwerkingsproces duurzamer te maken. Waterschap Noorderzijlvest heeft hiervoor onder de naam ‘Pasturi Destructie’ een innovatieve slibvoorbehandeling bedacht. Een combinatie van natuurlijke verzuring, pasteurisatie en venturi destructie maakt het organische stof vanuit het slib beter en eenvoudiger beschikbaar. Hierdoor wordt de biogasproductie verhoogd, in combinatie met een betere ontwaterbaarheid van het slib.

In dit project wordt het concept technisch en proefondervindelijk het basis concept uitgewerkt en wordt bepaald wat de economische en technische haalbaarheid is van dit concept.

Het concept is ontwikkeld als tegenhanger van het kapitaalintensieve thermische druk hydrolyse en is vanwege de lage investeringskosten naar verwachting ook voor kleine gistingstanks inzetbaar. Voor de grote rwzi’s is het een ‘no regret’ maatregel voor een transitie naar het winnen van bijvoorbeeld bioplastics uit slib.

>Naar onderzoeksrapport

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login