print

Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven

Terug
Projectcode 447.011
Uitvoerders TNO Innovation for life
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2016

Documenten

In dit project wordt een demonstratieproject aangelegd bij een praktijkbedrijf om implementatie in de praktijk te ondersteunen van een reeds ontwikkeld concept van technologieën om water van opkweekbedrijven te zuiveren en her te gebruiken.

Doel van het project is om te laten zien dat lozen van water uit veiligheidsoverwegingen niet nodig is. Door efficiënter om te gaan met de beperkte hoeveelheid goed zoet water door het minimaliseren van het watergebruik en door het mogelijk maken van hergebruik van water door inzet van hoog selectieve scheidingstechnologie op het bedrijf hoeft er minder water geloosd te worden.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447.000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login