print

Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid

Terug

Beheerders van primaire waterkeringen dienen iedere twaalf jaar te toetsen of deze keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De daarbij te te hanteren regels en methodes zijn vastgelegd in het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI). Het WTI wordt per toetsronde geactualiseerd door Rijkswaterstaat (RWS), op basis van nieuwe kennis en ervaringen met het voorgaande toetsinstrumentarium. 

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Waterwet in werking. In de Waterwet worden nieuwe normen voor waterveiligheid opgenomen. Om vanaf 1 januari 2017 de waterkeringen te kunnen toetsen op basis van deze nieuwe normeringen wilt het Directoraat-Generaal Ruimte en Water (DGRW) dat het nieuwe Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI2017) op 1 januari 2017 in gebruik genomen kan worden.

Met het oog hierop worden vanuit WTI een aantal proeftoetsingen uitgevoerd. Deze proeftoetsingen zullen laten zien hoe waterkeringbeheerders in de toekomst moeten toetsen (software) en welke informatie op welke manier in de software zal worden ingelezen. 

Het Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid, opgericht door waterkeringbeheerders en ondersteund door STOWA, heeft tot doel kennis en kunde te delen over het toetsen van waterkeringen op basis van het WTI 2017. Het gezamenlijk opbouwen en delen van kennis en kunde maakt het voor de waterkeringbeheerders eenvoudiger tot toetsingsresultaten te komen die onderling vergelijkbaar zijn, hetgeen een eenduidiger landelijk beeld oplevert over de waterveiligheid van primaire waterkeringen. Daarnaast zal het platform gezamenlijk optrekken om bevindingen te delen richting Unie, WTI of eigen organisaties.

Het Platform komt vier keer per jaar bijelkaar, in vier clusters met ongeveer hetzelfde type primaire keringen: Zuid, Hollandse Kust, Wadden en Hoogland. Per kwartaal vinden dus vier bijeenkomsten plaats met ongeveer dezelfde agenda.

STOWA host met het oog op het WTI 2017 ook een discussieplatform Toetsing Waterveiligheid. Klik HIER.

U kunt zich aanmelden voor dit platform door rechtsboven op de homepage van STOWA.nl een account aan te maken en daarbij uw belangtsleling voor dit discussieplatform kenbaar te maken.

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login