print

Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)

Terug
Projectcode 432.674
Uitvoerders
Thema Waterfabriek
Einddatum 01-01-2018

Documenten

Het doel van dit project  is het bepalen van de effectiviteit en doelmatigheid van het doseren van poederkool in het actief-slibsysteem van rwzi's voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater. Hiervoor wordt op praktijkschaal op een volledige straat van een rwzi poederkool gedoseerd in het actief slib. De resultaten worden vergeleken met een referentiestraat zonder poederkooldosering.

Achtergrond

Op dit moment worden met het oog op de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen op steeds meer rwzi’s onderzoek gedaan naar zogenoemde nageschakelde zuiveringstechnieken. Deze vinden plaats na het reguliere zuiveringsproces. Met dosering van poederkool aan actief slib (PACAS) tijdens het zuiveringsproces zelf worden, is de verwachting, minimaal vergelijkbare verwijderingsrendementen voor microverontreinigingen gehaald, vergeleken met nageschakelde technieken zoals ozonisatie en actief-koolfiltratie van rwzi-effluent.

Ozonisatie en actief-koolfiltratie worden nu full-scale in Duitsland en Zwitserland toegepast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de kosten van PACAS naar verwachting lager uitpakken dan conventionele toepassingen. Bovendien kan met het PACAS-proces de gehele aanvoer worden behandeld, waardoor ook tijdens hevige neerslag hoge verwijderingsrendementen kunnen worden bereikt. Dit is niet het geval bij de nageschakelde technieken.

In het PACAS-project wordt onderzoek gedaan naar:

  • de effectiviteit van poederkooldosering in actief slib op praktijkschaal;
  • de kosten en baten van deze poederkooldosering, inclusief de behaalde verbetering van de effluentkwaliteit;
  • de effecten van deze poederkooldosering op het zuiveringsproces en de slibverwerking.

Voor alle punten geldt dat de resultaten van de poederkooldosering in actief slib worden vergeleken met andere nageschakelde technieken, die reeds full-scale in Duitsland en Zwitserland worden.

Dit project is een samenwerkingsproject 'Schone Maaswaterketen'  van een groot aantal partijen waaronder vijf waterschappen en vier drinkwaterbedrijven.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login