print

Prestatievergelijking IBA-systemen

Terug
Projectcode 433043
Uitvoerders WBL / Welldra
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-01-2013

In het buitengebied, waar het aanleggen van centrale riolering vaak forse investeringen vereist, wordt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater als alternatief vaak gebruik gemaakt van Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA. Er bestaan verschillende soorten IBA-systemen, maar ze hebben gemeenschappelijk dat ze huishoudelijk afvalwater kleinschalig zuiveren. Een IBA verwijdert vooral organisch materiaal uit het afvalwater, om daarmee te voorkomen dat het anders bij afbraak in het oppervlaktewater zuurstof uit het water onttrekt.

Doel van het project is specifieke ondersteuning te verlenen bij het verder ontwikkelen van tools en formats voor de prestatievergelijking van IBA-systemen. Het eindresultaat is een gestandaardiseerde methodiek voor een jaarlijkse prestatievergelijking. Gebaseerd op het beheerconcept en gecombineerd met het IBA-jaarverslag geeft dit alle betrokken partijen inzicht in kosten en prestaties. Bovendien, zo is de verwachting, zal de prestatievergelijking leiden tot verbeteringen in het beheren en onderhouden van IBA-systemen en tot lagere kosten.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login