print

Quick scan mogelijkheden vacuümriolering

Terug
Projectcode 433108
Uitvoerders MWH
Thema Nieuwe sanitatie
Einddatum 01-01-2013
In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van vrijverval riolering, maar in een aantal gevallen ook van systemen waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt, of via onderdruk wordt afgezogen. Deze laatste vorm van riolering, vacuümriolering, wordt vaak gebruikt bij luchtvaart en scheepvaart. Voordelen zijn het geringe spoelwaterverbruik en - daarmee samenhangend - betere mogelijkheden voor terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater.

In dit project laat STOWA een inventarisatie maken van de voor- en nadelen van vacuümriolering en van de ervaringen die ermee in binnen- en buitenland zijn opgedaan. Ook wordt gekeken naar de perceptie van het systeem door (potentiële) gebruikers, omdat dit mede-bepalend is voor succesvolle implementatie, en worden de toepassingsmogelijkheden van vacuümriolering onderzocht.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login