print

REFORM: Restoring rivers for effective catchment management

Terug
Projectcode 443.271
Uitvoerders
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-01-2016

REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management) is een groot, door de EU gefinancierd, internationaal project waarin wetenschappers van 25 instituten uit 14 landen de kennis en ervaringen met beekherstel tegen het licht houden. Het doel is om het waterbeheer te voorzien van praktische handvatten om de effectiviteit van beekherstelprogramma’s te vergroten.

In de werkpakketten van het project wordt slechts in beperkte mate nieuw onderzoek uitgevoerd. De meeste aandacht gaat naar het (opnieuw) beschouwen van eerder uitgevoerd onderzoek. Daarnaast wordt getracht een beeld te krijgen van de ervaringen met de 670 beek- en rivierherstelprojecten in Europa en 37.000 van deze projecten in Noord Amerika.

Producten van REFORM zijn, naast een aantal wetenschappelijke publicaties, vooral handvatten voor de waterbeheerders. Heel veel energie van de ongeveer 70 mensjaren onderzoekstijd gaat zitten in het ‘vertalen’ van de ervaringen naar praktisch toepasbare instrumenten. STOWA haakt hierbij aan met de ‘Ecologische Sleutelfactoren’.

Het project loopt tot eind 2015. Een eindcongres vindt in Nederland plaats van 30 juni tot en met 2 juli 2015. Meer informatie is te vinden op de (Engelstalige) website van REFORM.

STOWA is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. Behalve een belangrijke sturingsmogelijkheid heeft de STOWA ook de verantwoordelijkheid om de internationale kennis te ‘vertalen’ naar de Nederlandse praktijk.

Contactpersoon bij STOWA: Bas van der Wal

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login