print

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Terug
Projectcode 447010
Uitvoerders Wageningen UR Glastuinbouw
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2017

Documenten

Het huidige bemestingsadvies voor substraat teelten gaat uit van het geven van een veilige overmaat. Dit kan leiden tot een onbalans in de voedingsoplossing met als gevolg het spuien van drainwater. Met deze werkwijze is het moeilijk om de vastgestelde emissienormen voor stikstof met als einddoel een nul-emissie in 2027 te halen.

In dit project vindt precisiebemesting plaats waarbij de voedingsoplossing nauwkeurig en frequent wordt aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van de plant. Er wordt kennis ontwikkeld en regelapparatuur verder doorontwikkeld tot een betrouwbare werkwijze.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login