print

Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK

Terug
Projectcode 433107
Uitvoerders Grontmij
Thema Nieuwe sanitatie
Einddatum 30-12-2012

Het project SLIK, Sanitaire Lozing Isala Klinieken, behelst de bouw van een demonstratie afvalwaterzuiveringsinstallatie bij de Isala Klinieken in Zwolle voor het afzonderlijk behandelen van de afvalwaterstromen uit deze klinieken. In dit afvalwater bevinden zich hoge concentraties geneesmiddelenresten die 'gewone' zuiveringsinstallaties vaak maar ten dele kunnen verwijderen. STOWA heeft een brochure uitgegeven over de mogelijke risico's van deze stoffen in het watermilieu.

Binnen het SLIK-project wordt onderzoek verricht naar de exacte samenstelling van ziekenhuisafvalwater en naar technieken voor de verwijdering van probleemstoffen in ziekenhuisafvalwater. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de behandeling van het ziekenhuisafvalwater aan de bron op het omringende watermileu.

Het project SLIK maakt onderdeel uit van het Europese Interreg IV B-project PILLS, Pharmaceutical Input and eLimination from Local Sources. Hierbij werkt een aantal internationale partners uit Noordwest Europa aan onderzoek naar de effectiviteit en duurzaamheid van het gescheiden behandelen van afvalwater met hoge concentraties medicijnresten. Klik HIER voor meer informatie over het PILLS-project.

Deelnemers aan het project zijn Waterschap Groot Salland (penvoerder), ISALA klinieken, gemeente Zwolle, Vitens en STOWA.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login