print

Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat

Terug
Projectcode 432.711
Uitvoerders
Royal HaskoningDHV, TU Delft en RU Groningen
 
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-01-2019

Het doel van het project is om meer inzicht in de invloed van variaties van slib en PE-kwaliteit op het ontwateringsresultaat (percentage droge stof en PE-verbruik). Als dit bekend is, kan slibontawatering doelmatiger en met minder mileu-imapct plaatsvinden.

Achtergrond

De ontwateringsresultaten van zuiveringsslib zijn afhankelijk van de slibsamenstelling en het seizoen. Bovendien blijken bepaalde ingrepen voor de verbetering van de ontwaterbaarheid (zoals PE-keuze, of het toevoegen van Mg en Fe) op het ene moment een duidelijk positief effect te hebben, terwijl dezelfde ingrepen op een ander moment slechts beperkt effect hebben. De bedrijfsvoering van de slibontwatering is daarvoor vaak gebaseerd op trial-and-error;  een blijvend optimaal ontwateringsresultaat is alleen mogelijk met veel toezicht.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login