print

Synergieverkenning zeefgoedvalorisatie en luierrecycling (quick scan) RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432.690
Uitvoerders Waste Value Engineering, Solvitar
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-06-2016

Dit project behelst een verkenning van de mogelijkheden om het via fijnzeven teruggewonnen cellulose (toiletpapier) uit afvalwater en luiermateriaal gezamenlijk te recyclen, te verwaarden en te vermarkten.

>Naar onderzoeksrapport

Achtergrond

Sinds enkele jaren zien de waterschappen afvalwater niet langer als ‘afval ‘maar steeds meer als ‘grondstof’. In eerste instantie vooral als grondstof voor energie, maar inmiddels ook als grondstof voor andere stoffen zoals fosfaat, bioplastics en cellulose. Steeds meer waterschappen ertoe over om cellulose aan communaal afvalwater te onttrekken. De voordelen hiervan liggen niet alleen in de mogelijke inkomsten op de afzet van cellulose, maar ook voor een belangrijk deel op de verhoging van de zuiveringscapaciteit die hiermee gerealiseerd kan worden.

Uit onderzoek is gebleken is dat de herbenutting van cellulose afkomstig uit influent als vezelmateriaal interessant kan zijn, mits de afzet ervan niet tot zodanige (substantiële) kosten voor het waterschap leidt, dat de investering in fijnzeefinstallaties niet op afzienbare termijn zou kunnen worden terugverdiend. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van het aanboren of (mede) ontwikkelen van een (stabiele) afzetmarkt waarin de onderwerpelijke cellulose een financieel positieve waarde heeft. Indien met cellulose van de rioolwaterzuivering geen financieel positieve waarde kan worden gecreëerd, zal dit ‘zeefgoed’ veroordeeld zijn tot de afvalstatus. Een afvalstatus brengt in de regel verwijderingskosten met zich mee als gevolg van poorttarieven die door de verwerker worden gevraagd.

Vrijwel parallel aan de groeiende interesse in de afvalwaterketen voor recycling en herbenutting van cellulose uit rioolwater, is heeft het Rijk het ‘Ketenproject Luierrecycling’ opgezet. Dit project beoogt om de keten van babyluiers en incontinentiemateriaal te sluiten en de erin aanwezige grondstoffen te hergebruiken. Op dit moment belandt dit materiaal via het restafval in de verbrandingsoven. Luiermateriaal bestaat echter uit waardevolle componenten is opgebouwd (overwegend kunststoffen en vezels) die technologisch goed terug te winnen zijn, en het jaarlijks om grote volumes gaat die verbrand worden,

Zowel het cellulose dat wordt gezeefd uit als luiermateriaal vallen onder de noemer ‘AHP waste’ ((disposable) Absorbent Hygiene Products. Beide materialen bestaan voor een aanzienlijk deel uit een soortgelijk type vezels; toiletpapier en luiers worden doorgaans door dezelfde producenten op de markt gebracht. Zowel toiletpapier als luier- en incontinentiemateriaal gaan na gebruik een verwijderingsroute op; recycling ervan staat in beide gevallen nog in de kinderschoenen. De vraag die gesteld kan worden is of, vanuit een gezamenlijke propositie en missie, de afvalwaterketen en de luierketen samen tot valorisatie en vermarkting van hun ‘end-of-life’ cellulose kunnen komen, althans: (kosten)effectiever dan op eigen houtje, d.w.z. binnen de eigen keten. In STOWA-rapport 2013-21 wordt deze suggestie reeds geopperd. Vandaar deze verkenning.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login