print

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

Terug
Projectcode 449.003
Uitvoerders REBEL transitiemanagement Rotterdam
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 01-01-2018

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) voor Nederland een potentieel belangrijke duurzame energiebron is. Het kan voorzien in ongeveer 12 procent van de nationale warmtevraag en 54 procent van de koudevraag in Nederland. Daarnaast is aangetoond dat het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater een positieve invloed kan uitoefenen op hittestress en de kwaliteit van het water.

In de praktijk wordt TEO al op diverse plaatsen toegepast Zo wordt in Rotterdam in nieuwe kantoorgebouwen langs de Maas gebruik gemaakt van de warmte van rivierwater. Er zijn echter ook voorbeelden waar dit proces minder succesvol is verlopen en waar TEO (nog) niet van de grond is gekomen. In de praktijk blijkt dat elke situatie zijn eigen karakteristieken heeft, die bijdragen aan het wel of niet succesvol implementeren van TEO op een bepaalde locatie.

In dit project proberen wij daarom een antwoord te vinden op de vraag: Wat is nodig voor waterbeheerders om projecten op het gebied van benutting van koude / warmte uit oppervlaktewater van de grond te krijgen?

Voor de beantwoording van deze vraag wordt een handreiking opgesteld met do’s en don’ts om waterschappen te ondersteunen bij het realiseren (en daarmee het benutten van het potentieel) van TEO-projecten. Met de handreiking krijgen waterbeheerders de mogelijkheid om snel te identificeren of een project kansrijk is, kansrijke TEO-projecten stapsgewijs nader vorm te geven en te laten zien dat er winst is te behalen voor alle betrokken partijen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login