print

Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening

Terug
Projectcode 446.724
Uitvoerders
Thema Klimaat & water
Einddatum

STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De studie moet waterbeheerders handvatten geven hoe je dat kunt doen. Hiervoor wordt een methodiek ontwikkeld.

De methodiek wordt toegepast in twee casussen, in laag en hoog Nederland. Hier gaat het veelal ook om kosten en baten en bij wie deze liggen. De eerste casus vindt plaats in het gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal. De tweede casus vindt plaats bij de rivier de Berkel. De tweede casus vindt plaats bij de Berkel. De resultaten zullen ook bruikbaar zijn in het traject ‘Waterbeschikbaarheid’ dat in alle regio’s wordt opgepakt.

>Download het Plan van Aanpak Integrale risicobenadering zoetwatervoorziening in Nederland 2017

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login