print

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

Terug
Projectcode 432.702
Uitvoerders
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onderzoek uit dat moet leiden tot een nieuwe aanpak van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding, met name met het oog op zogenoemde 'nieuwe stoffen' in het oppervlaktewater. Het programma richt zich op het analyseren, verwijderen en voorkomen van waterverontreiniging door ‘nieuwe’ chemicaliën.

Achtergrond

Sinds jaar en dag is afvalwaterzuivering vooral gericht op het verwijderen van fosfaat en stikstof. Wereldwijd worden echter steeds meer verschillende schadelijke chemicaliën gebruikt, die de huidige waterzuiveringsinstallaties vaak ongehinderd kunnen passeren. Ze worden vaak aangeduid als ‘nieuwe stoffen’, ‘opkomende stoffen’ of het Engelse 'Contaminants of Emerging Concern (CECs)'. Het betreft een grote en diverse groep organische microverontreinigingen die in het milieu terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld resten geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics, maar ook industriële (tussen)producten zoals pyrazool.

Eenmaal in het milieu vormen deze stoffen een potentiële bedreiging voor ecosystemen en voor drinkwaterbronnen. Dat is een belangrijke kwestie, die de hele (stedelijke) waterketen raakt en waarover nog grote vragen open liggen.
Daarom hebben STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR de Nederlandse universiteiten gevraagd om met onderzoeksvoorstellen te komen waarin op zoek wordt gegaan naar  grensverleggende oplossingen binnen drie belangrijke onderzoeksthema’s:

  • Effectgerichte monitoring: naast monitoren op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, willen we water kunnen monitoren op de effecten van opkomende stoffen
  • Duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken: met een laag energie- en chemicaliënverbruik en tegen acceptabele kosten
  • Effectieve strategie van maatregelen: bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken?

Projecten

Medio 2017 zijn binnen het programma vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd. Het betreft: I

Klik op de links voor meer informatie over deze onderzoeksprojecten.

Financiering

Voor het programma is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen van STW (1,5 miljoen euro en STOWA/KWR/TKI Watertechnologie (gezamenlijk 1,5 miljoen euro). Daarnaast zal de TKI Water-toeslag gegenereerd door STW in 2015 aan de call worden toegevoegd. De maximale bijdrage per project bedraagt 600.000 euro.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login