print

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

Terug
Projectcode 432.702
Uitvoerders
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-07-2021

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onderzoek uit dat moet leiden tot een nieuwe aanpak van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding, met name met het oog op zogenoemde 'nieuwe stoffen' in het water. Het programma richt zich op het analyseren, verwijderen en voorkomen van waterverontreiniging door ‘nieuwe’ chemicaliën.

Achtergrond

Sinds jaar en dag is onze waterzuivering vooral gericht op het verwijderen van fosfaat en stikstof. Wereldwijd worden echter steeds meer verschillende schadelijke chemicaliën gebruikt, die de huidige waterzuiveringsinstallaties vaak ongehinderd kunnen passeren. Ze worden vaak aangeduid als ‘nieuwe stoffen’, ‘opkomende stoffen’ of het Engelse 'Contaminants of Emerging Concern'. Het betreft een grote en diverse groep organische microverontreinigingen die in het milieu terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld resten geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics, maar ook industriële (tussen)producten zoals pyrazool.

Eenmaal in het milieu vormen deze stoffen een potentiële bedreiging voor ecosystemen en voor drinkwaterbronnen. Dat is een belangrijke kwestie, die de hele (stedelijke) waterketen raakt en waarover nog grote vragen open liggen. Daarom vragen STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR de Nederlandse universiteiten om op zoek te gaan naar  grensverleggende oplossingen binnen drie belangrijke onderzoeksthema’s:

  • Effectgerichte monitoring: naast monitoren op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, willen we water kunnen monitoren op de effecten van opkomende stoffen
  • Duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken: met een laag energie- en chemicaliënverbruik en tegen acceptabele kosten
  • Effectieve strategie van maatregelen: bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken?

Het programma roept onderzoekers op om projectvoorstellen in te dienen voor het analyseren van de gevaarlijkste ‘nieuwe’ stoffen. Ook richt het programma zich op nieuwe technologieën om die stoffen uit het water te verwijderen, op een milieuvriendelijk manier en tegen lage kosten. Het doel is uiteindelijk niet alleen vervuiling meten en verwijderen, maar het ook aanpakken.

Het programma investeert in de ontwikkeling van nieuw beleid dat grenzen stelt aan het gebruik van vervuilende stoffen. STW investeert 1,5 miljoen euro in het programma. STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie stellen ieder 0,5 miljoen euro beschikbaar.  

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login