print

Update FAST2D

Terug
Projectcode 432565
Uitvoerders DHV
Thema Modellering
Einddatum 01-12-2016

Enkele jaren geleden heeft STOWA FAST2D laten ontwikkelen. Dit model geeft waterzuiveringsbeheerders vooraf inzicht in het effect van maatregelen in nabezinktanks op de slibbalans, zoals het plaatsen van deflectieschotten. In het project ‘Update FAST2D’ laat STOWA het model evalueren en een nieuwe, aangepaste versie van het model uitbrengen. Met dit nieuwe model worden drie casestudies uitgewerkt, die de gebruikers houvast geven bij het interpreteren van de met het model berekende uitkomsten. Ook een gebruikersdag maakt onderdeel uit van het project. Hierop kunnen (potentiële) gebruikers kennis en ervaringen uitwisselen over het gebruik en de resultaten van het nieuwe model.
 

Bekijk de Instructievideo

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login