print

Vacuümtoiletten en zwart water

Terug
Projectcode 433099
Uitvoerders Tauw, Wageningen Universiteit, Desah b.v. (een zusteronderneming van Landustrie in Sneek.
Thema Innovatie / nieuwe technieken
Einddatum 01-03-2011
Een belangrijke ontwikkeling in de waterketen is toepassing van decentrale sanitatie. Decentrale sanitatie of nieuwe sanitatie gaat uit van scheiding van stromen aan de bron op basis van concentratie. Dit betekent dat verdunde, weinig vervuilde stromen (grijs water) gescheiden worden gehouden van geconcentreerde stromen. Geconcentreerde stromen (zwart water: faeces en urine, eventueel keukenafval), worden geconcentreerd gehouden en apart verwerkt.

Een manier om zwart water in te zamelen is het zogenoemde vacuümtoilet. Hierbij wordt nauwelijks spoelwater gebruikt, maar worden urine en faeces onder vacuüm weggezogen. Vliegtuigen maken ook gebruik van dit type toilet. 

De acceptatie van vacuümtoiletten door gebruikers is essentieel voor de implementatie van deze wijze van inzameling. Met name het geluid dat deze toiletten produceren wordt vaak als hinderlijk ervaren.

Het project 'Vacuumtoiletten en zwart water' beoogt de acceptatie van vacuümtoiletten te verbeteren via: 

  • het in kaart brengen van de belangrijkste aspecten van een vacuümtoilet zelf (toilet+klepsysteem) in relatie tot de geluidsproductie;
  • het in kaart brengen van de belangrijkste ontwikkelingen bij drie fabrikanten van vacuümtoiletten (JETS, EVAC en Roediger) wat betreft de geluidsbelasting van vacuümtoiletten;
  • het kunnen aanwijzen van de oorzaken van de verschillen in geluidsproductie van hetzelfde toilet op verschillende locaties.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een reductie van de geluidsproductie van vacuümtoiletten bij nieuwbouwprojecten in de komende jaren.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login