print

Validatie verdamping

Terug
Projectcode 443276
Uitvoerders Artesia
Thema Meten & monitoren
Einddatum 01-08-2012
Waterschappen zijn op basis van grond-, radar- en satellietwaarnemingen van neerslag en verdamping in staat om de hoeveelheid water die via de atmosfeer hun beheergebieden binnenkomt en weer verlaat gebiedsdekkend in beeld te krijgen. Zo kan op basis van satellietbeelden op dagbasis gebiedsdekkend inzicht in de werkelijke verdamping worden verkregen, alsmede in de gewasgroei en het neerslagoverschot of –tekort. De vraag die nu voorligt, is wat de nauwkeurigheid van de satellietbeelden van de werkelijke verdamping is.

Om deze vraag te beantwoorden heeft STOWA in samenwerking met een aantal waterschappen die de genoemde satellietbeelden gebruiken, het initiatief genomen deze beelden te valideren en van een nauwkeurigheidsmaat te voorzien. Daarmee ontstaat een verbeterd inzicht in de bruikbaarheid van deze data bij het uitvoeren van watersysteemanalyses. Onderdeel van de validatie is dat de actuele verdamping op basis van de satellietbeelden wordt vergeleken met gegevens afkomstig van Eddy correlatie metingen en de actuele verdamping berekend met modellen zoals het NHI en HYDROMEDAH.

De validatie wordt uitgevoerd door Artesia, de resultaten zullen medio 2012 beschikbaar komen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login