print

Van afval naar asfalt

Terug
Projectcode 432.691
Uitvoerders Wetterskip Fryslân, Roelofs-Jansma combinatie, Provincie Friesland, Asfalt Productie Kootstertille (APK), Esha Infra Solutions (Onderdeel Icopal), KNN Cellulose  
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2017

Dit project behelst de ontwikkeling van een duurzame afzetmarkt voor via fijnzeven teruggewonnen cellulose uit afvalwater in de infrasector, zowel economisch als milieukundig. Het toevoegen van cellulosevezels tijdens de productie van asfalt zorgt voor een homogene verdeling van het bitumen in het asfaltmengsel, en voorkomt het ontmengen (het ‘afdruipen’) van bitumen tijdens opslag en transport. Hierdoor wordt de kwaliteit van het asfalt verhoogd. Dit leidt tot een langere levensduur. 

Achtergrond

Op jaarbasis wordt gezamenlijk in Nederland, Duitsland en België zo’n 7.750.000 ton asfalt verwerkt. Afdruipremmers worden vooral toegepast in steenmastiekasfalt (SMA).  Het gemiddelde vezelgebruik is zo’n 3 kg/ton SMA. De totale afdruipremmermarkt komt daarmee neer op zo’n 10 tot 15 duizend ton per jaar. De markt is als stabiel te kenmerken qua omvang en waarde. Gezien de beperkte omvang van deze markt sluit de verwachte productieontwikkeling van zeefgoed hier op aan. Ook vanuit imagoperspectief is deze markt relatief laagdrempelig (geen sprake van direct consumentencontact).

Voordelen van deze keten richting asfalt zijn dat noodzakelijke opwerking beperkt zal zijn, vraag en aanbod qua massa en economie in verhouding zijn en dat het bijdraagt aan vergroening van het imago van zowel de civiele als van de afvalsector.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login