print

Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen

Terug
Projectcode 432651
Uitvoerders RoyalHaskoningDHV & Aiforo
Thema Slib
Einddatum 01-08-2014

Het ontwateren van zuiveringslib is een belangrijke kostenpost voor de waterschappen. Onderzoek door STOWA uit 2012 (STOWA 2012-46) liet zien dat er bij veel waterschappen en bij allerlei soorten zuiveringsprocessen bovendien sprake is van een sterke toename (ongeveer 20%) van het polymeerverbruik voor de slibontwatering. Vanwege deze hoge kosten is het van belang om onderzoek te doen naar mogelijkheden om deze kosten te drukken.

Het doel van het project is meer inzicht te krijgen in de invloed van aanwezige tweewaardige kationen (positief geladen ionen) op de ontwaterbaarheid van slib en praktische handvatten te bieden voor het beïnvloeden ervan. De invloed wordt onderzocht via laboratorium- en praktijkonderzoek. Er wordt een koppeling gemaakt met methoden die waterschappen eenvoudig kunnen implementeren, of toch al overwegen te implementeren.

Achtergrond
Het ontwateren van slib is een belangrijke kostenpost voor waterschappen. In 2009 bedroegen de gemiddelde operationele beheerskosten (exclusief kapitaalslasten & onderhoud) voor het ontwateren van slib 142 euro/ton droge stof, wat neerkomt op ongeveer 43 miljoen euro/jaar, terwijl met de eindverwerking van slib jaarlijks 110 miljoen euro is gemoeid.

Het ontwateren van slib vergt veel energie (34.000.000 kWh/jaar in Nederland) en hulpstoffen in de vorm van polymeren. De polymeren hebben een hoge milieu-impact (zie STOWA rapport 2012-06) en de inzet ervan vertegenwoordigt tien tot vijftien procent van de totale milieu-impact van een rioolwaterzuivering (zie STOWA rapport 2012-30). Daarnaast biedt droger slib mogelijkheden om de slibeindverwerking energie-efficiënter uit te voeren. Een verbetering van de ontwatering van slib heeft derhalve een grote impact op de milieubelasting van een rioolwaterzuivering.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login