print

Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)

Terug
Projectcode 432637
Uitvoerders Wetsus
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2016

Het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater wordt steeds belangrijker, vanwege het feit dat de wereldvoorraad fosfaaterts snel afneemt. De potenties daarvoor zijn groot, maar tot nu toe wordt nog weinig fosfaat daadwerkelijk teruggewonnen. Wetsus wil in een nieuw onderzoeksthema de mogelijkheden voor winning van fosfaat uit de rioolwaterzuivering vergroten en verbeteren. Dat gebeurt via promotie-onderzoeken naar:
-              fosfaatwinning uit ijzerhoudend slib door de reductie van ijzer;
-              adsorptieve fosfaatwinning uit afvalwater van rwzi's;
-              winning van polyfosfaten.

STOWA bekostigt één promotieplaats binnen het Wetsus fosfaat thema.

STOWA start met een haalbaarheidsstudie naar de genoemde onderwerpen. Na een jaar evalueren Wetsus en STOWA gezamenlijk de stand van zaken binnen het thema. Op basis daarvan valt de definitieve keuze op één van de onderwerpen binnen het thema.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login