print

Vraaggestuurde plantenvoeding

Terug
Projectcode 447002
Uitvoerders DLV Plant
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-06-2015

Vanuit de telers is er vraag naar vernieuwingen op het gebied van de sturing van plantenvoeding. Een snellere en specifiekere regeling is nodig om onbalans in nutriënten aan te passen, waardoor de productie en kwaliteit van het product verbeterd worden en tegelijkertijd de spui verminderd wordt door de betere beheersing van de voedingsvoorziening van het gewas.

Het project richt zich op het optimaliseren van de bemesting bij substraatteelten. Hiertoe worden nieuwe meettechnieken ingezet die het mogelijk maken om de behoefte van het gewas aan voedingsstoffen gerichter in beeld te brengen. Door gebruik te maken van deze nieuwe technieken op het gebied van sturing van de voeding van het gewas, kunnen de emissies naar het milieu beperkt worden.

Het project is afgerond. Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Jaap Bij De Vaate via tel. +31 6 26 51 86 75.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login