print

Water en Energie

Terug
Projectcode 443214
Uitvoerders Arcadis
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 30-10-2009
STOWA laat een inventarisatie maken van de mogelijkheden om energie te besparen, dan wel energie op te wekken binnen de context van het regionale watersysteem waterbeheer. Daarbij valt te denken aan warmte/koude opslag, koudewinning uit rivieren en plassen, biomassa en benutting van waterkracht door de hoogteverschillen te gebruiken tussen polder en boezem. Zowel de technische, financiële als bestuurlijke haalbaarheid worden meegenomen in de inventarisatie.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login