print

Waterberging kan het dak(lab) op!

Terug
Projectcode 443130
Uitvoerders
Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 01-04-2016

Documenten

In het project ‘Daklab’ legt het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO een plantenexperimentendak aan op het hoofdgebouw van haar nieuwe onderkomen in Wageningen. Het dak wordt voorzien van meet- en regelsystemen waarmee nauwkeurig de water- en energiehuishouding van het dak kunnen worden gemeten. Het plantenexperimentendak is een unieke test- en demonstratiefaciliteit voor experimenten van kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van groenvoorziening in combinatie met water op het dak.

STOWA en WUR, maar ook andere geïnteresseerde partijen uit de dak-, groen- en watersector, gaan het dak ten minste vijf jaar gebruiken om voor onderzoek naar de mogelijkheden voor:
  • Verbeteren van de waterhuishouding: het biodiverse vegetatiedak heeft een waterbufferende functie en zal van invloed zijn op de snelheid, hoeveelheid en kwaliteit van de afvoer van neerslag;
  • Vergroening van het daklandschap: door de aansluiting van het gebouw op de Ecologische Verbindingszone en het plattelandsgebied wordt een geleidelijke groene overgang naar bebouwd gebied gecreëerd en aangesloten bij de groene inrichting van het terrein;
  • Bevorderen van biodiversiteit in de directe omgeving: door de verschillende soorten beplanting op het dak wordt biodiversiteit (insecten, vogels) gestimuleerd;
  • Besparen van energie: groendaksystemen hebben een energiebesparende isolerende werking.
Water en Daklak
Het Daklab-initiatief  sluit mooi aan bij het thema 'Nieuwbouw en herstructurering' uit het Deltarapport. Op het dak kan de invloed van een plantendak op de afvoersnelheid en de berging van hemelwater onderzocht worden.

Planning
Startdatum project 1-10-2010, einddatum aanleg Daklab 1-4-2011; als proefopstelling en demonstratielocatie zal het dak voor tenminste 5 jaar in gebruik genomen worden.

Stand van zaken
STOWA heeft in de zomer 2010 een start gemaakt met het formeren van een brede coalitie daklab&water. Aan de coalitie nemen naast de daklab-initiatiefnemens NIOO-KNAW, WUR, Consolidated/BetonRestore verschillende partijen deel, waaronder Stowa, de Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam (zeer actief op het gebied van aanleg biodiverse dakvegetaties), Innovatieprogramma Bouwen met Groen en Glas (BGG, ondersteund door het productschap Tuinbouw), Stowa, Rioned. Met Vitens worden de mogelijkheden nog besproken.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login